×

$.format,jquery.format使用说明

作者:jquery2018.03.05来源:Web前端之家浏览:29091评论:0
关键词:JQueryJS

$.format,jquery.format使用说明。

$.format = function (source, params) { 
if (arguments.length == 1) 
return function () { 
var args = $.makeArray(arguments); 
args.unshift(source); 
return $.format.apply(this, args); 
}; 
if (arguments.length > 2 && params.constructor != Array) { 
params = $.makeArray(arguments).slice(1); 
} 
if (params.constructor != Array) { 
params = [params]; 
} 
$.each(params, function (i, n) { 
source = source.replace(new RegExp("\\{" + i + "\\}", "g"), n); 
}); 
return source; 
}; 

/*调用方法 
var text = "a{0}b{0}c{1}d\nqq{0}"; 
var text2 = $.format(text, 1, 2); 
alert(text2); 
*/

您的支持是我们创作的动力!
温馨提示:本文作者系 ,经Web前端之家编辑修改或补充,转载请注明出处和本文链接:
https://www.jiangweishan.com/article/svg1488038400989.html

网友评论文明上网理性发言 已有0人参与

发表评论: