×

jquery将一个表单序列化为一个对象的方法

作者:Terry2017.02.13来源:Web前端之家浏览:9878评论:0
关键词:JQueryJS

复制代码 代码如下:

var aa=function(form){
var o={};
$.each(form.serializeArray(),function(index){
if(o[this['name']]){
o[this['name']] = o[this['name']]+","+this['value'];
}else{
o[this['name']] = this['value'];
}
});
return o;
}

您的支持是我们创作的动力!
温馨提示:本文作者系Terry ,经Web前端之家编辑修改或补充,转载请注明出处和本文链接:
https://www.jiangweishan.com/article/svg1486915200650.html

网友评论文明上网理性发言已有0人参与

发表评论: