×

jquery统计输入文字的个数并对其进行判断

作者:Terry2017.02.09来源:Web前端之家浏览:11302评论:0
关键词:JQueryJS

1、js代码部分

复制代码 代码如下:

<script type="text/javascript">
$(function() {

function albumName() {
var text = $("#album_name").val();
var counter = text.length;
$("#numtj var").text(counter);
$(document).keyup(function() {
var text = $("#album_name").val();
var counter = text.length;
$("#name_word").text(counter);
});
}
});
</script>

2、html部分
复制代码 代码如下:

<input type="text" maxlength="30" class="int_txt" name="album_name" id="album_name">
<span class="count_txt"><span id="name_word">0</span>/30</span>

3、贴张图看下效果

PS:本站还提供了一个关于字符统计的工具,感兴趣的朋友可以参考一下:

在线字数统计工具:

http://tools.jb51.net/code/zishutongji

您的支持是我们创作的动力!
温馨提示:本文作者系Terry ,经Web前端之家编辑修改或补充,转载请注明出处和本文链接:
https://www.jiangweishan.com/article/svg1486569600710.html

网友评论文明上网理性发言已有0人参与

发表评论: