×

jQuery更换文章内容与改变字体大小

作者:andy0012018.02.28来源:Web前端之家浏览:10360评论:0
关键词:JQueryJS

jQuery更换文章内容与改变字体大小。

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> 
<title>无标题文档</title> 
<script src="/demo/js/jq.js"></script> 
<script> 

$(document).ready(function(){ 
$('#big_font').click(function(){ 
$('.news_content').css({'font-size':'16px'}); 
}); 
$('#mid_font').click(function(){ 
$('.news_content').css({'font-size':'14px'}); 
}); 
$('#sma_font').click(function(){ 
$('.news_content').css({'font-size':'12px'}); 
}); 
}); 
</script> 
</head> 

<body> 
<button id="big_font">大</button >
<button id="mid_font">中</button >
<button id="sma_font">小</button >
<div id="content" class="news_content"> 

jquery 文章内容字体大小更换与改变代码 
jquery 文章内容字体大小更换与改变代码 
jquery 文章内容字体大小更换与改变代码 
jquery 文章内容字体大小更换与改变代码 
</div> 
</body> 
</html>


您的支持是我们创作的动力!
温馨提示:本文作者系 ,经Web前端之家编辑修改或补充,转载请注明出处和本文链接:
https://www.jiangweishan.com/article/svg123123123123.html

网友评论文明上网理性发言 已有0人参与

发表评论: