×

jquery禁止输入数字以外的字符的示例(纯数字验证码)

作者:Terry2017.02.11来源:Web前端之家浏览:11394评论:0
关键词:JQueryJS

纯数字验证码的时候用到的,整理如下:

复制代码 代码如下:

$('#mobile-vcode').unbind();
$("#mobile-vcode").bind("keyup change",function () {
    $(this).val($(this).val().replace(/\D/g,''));
    if($(this).val().length==4){
        /*ajax检测验证码是否正确,正确则激活按钮*/
    }
});

您的支持是我们创作的动力!
温馨提示:本文作者系Terry ,经Web前端之家编辑修改或补充,转载请注明出处和本文链接:
https://www.jiangweishan.com/article/svg1486742400886.html

网友评论文明上网理性发言已有0人参与

发表评论: